00       00
  
Bug Report
Report an error
  

Populus trichocarpa gene Potri.T158500
Page views 24


Locus: Potri.T158500 
Transcript name:  Potri.T158500.1 
Protein name:  27024803_peptide 
PAC Transcript ID : 27024803 
Chromosome: scaffold_697 
Start position:  9610 
End position:  9978 
Synonyms: 
Description:   
Best BLAST Aspen  
Best BLAST ATG  
Other transcripts at this locus:  
Map Detail Image: 

 


Legend:      5'UTR          CDS          3'UTR               


Genomic Sequence (+ strand)        upstream:    downstream:   
>scaffold_697:9610-9978[369 nucleotides] 
AGGCGATGACGAATGATACGCCACTGAGAGCAACAAATCGCAGACTGGAAGGATCAGTAAAAGAAGTAGAGCTAATGAGAGCACTGAAAGTGGCATTTTGGTGCATTCAAGATGAGGTCTTCATGAGACCTTCAATGGGAGAAGTAGTGAAAATGCTAGAAGGATCAATGGATATCAACACCTCGCCAATGCCACAGACAGTTTTGGAATTGATAGAATAAGGCTTAGAACAAGTTTACAAGGCCATGAAGAGAAAATTCAATCAATATAGCTCCTTCACCACTGCTACTGATCTTCCATCATCTCGTGCTACATGCAGTTATTCAACAATGTCACCTAGATAGGGAAACCGACATAATTTTGTTTGTG
   

CDS sequence:
>Potri.T158500.1[216 nucleotides] 
ATGACGAATGATACGCCACTGAGAGCAACAAATCGCAGACTGGAAGGATCAGTAAAAGAAGTAGAGCTAATGAGAGCACTGAAAGTGGCATTTTGGTGCATTCAAGATGAGGTCTTCATGAGACCTTCAATGGGAGAAGTAGTGAAAATGCTAGAAGGATCAATGGATATCAACACCTCGCCAATGCCACAGACAGTTTTGGAATTGATAGAATAA
   

Transcript sequence:
>Potri.T158500.1[369 nucleotides] 
AGGCGATGACGAATGATACGCCACTGAGAGCAACAAATCGCAGACTGGAAGGATCAGTAAAAGAAGTAGAGCTAATGAGAGCACTGAAAGTGGCATTTTGGTGCATTCAAGATGAGGTCTTCATGAGACCTTCAATGGGAGAAGTAGTGAAAATGCTAGAAGGATCAATGGATATCAACACCTCGCCAATGCCACAGACAGTTTTGGAATTGATAGAATAAGGCTTAGAACAAGTTTACAAGGCCATGAAGAGAAAATTCAATCAATATAGCTCCTTCACCACTGCTACTGATCTTCCATCATCTCGTGCTACATGCAGTTATTCAACAATGTCACCTAGATAGGGAAACCGACATAATTTTGTTTGTG
   

Protein sequence:
>Potri.T158500.1[71 residues] 
MTNDTPLRATNRRLEGSVKEVELMRALKVAFWCIQDEVFMRPSMGEVVKMLEGSMDINTSPMPQTVLELIE
   GO ID Description
Loading data from server


PFAM ID
Loading data from server


PANTHER ID
Loading data from server


KO ID
Loading data from server


EC ID
Loading data from server


KOG ID
Loading data from serverPlantGenIE GeneLists

Species Name Genes
Amborella trichopodascaffold00072.15; scaffold00072.16; scaffold00024.108; scaffold00078.12; scaffold00024.107; scaffold00002.617; scaffold00138.18; scaffold00006.103; scaffold00030.66; scaffold00030.53; scaffold00002.472; scaffold00009.133; scaffold00075.7; scaffold00042.44; scaffold00002.471; scaffold00008.10; scaffold00022.223; scaffold00002.470; scaffold00072.13; scaffold00024.109; scaffold00037.4; scaffold00010.264; scaffold00022.212; scaffold00019.300;
Arabidopsis thalianaAT2G19130; AT4G32300; AT5G35370; AT5G20050; AT5G24080; AT5G60900; AT4G00340;
Oryza sativa ssp. japonicaOS06G06930; OS06G06920; OS04G34320; OS04G34290; OS01G65060; OS07G08860; OS04G42740; OS06G29810; OS01G12290; OS01G65010; OS05G07450; OS07G36780; OS01G66680; OS01G66640; OS05G07300; OS01G45520; OS10G20120; OS04G34270; OS04G01310; OS01G12400; OS04G34330; OS05G07420; OS04G01320; OS04G34390; OS01G12410; OS10G20160; OS01G06240; OS04G34250; OS04G28780; OS03G61310; OS05G34390; OS04G34420; OS08G13870; OS04G34370; OS01G12420; OS01G66630; OS04G34360; OS01G12430; OS08G13420; OS01G02310; OS01G66610; OS03G12150; OS06G05070; OS01G46030; OS02G52850; OS09G28180; OS04G34410; OS12G44320; OS10G03990; OS01G65030; OS11G10280; OS05G07470; OS06G35870; OS05G07080; OS04G34300; OS04G07200; OS11G10290; OS02G13410; OS11G12270; OS01G65040; OS05G16320; OS01G73370;
Physcomitrella patensPP00315G00290; PP00180G00280; PP00004G00430; PP00373G00270; PP00112G00640; PP00019G01380;
Picea abiesMA_10433473g0010; MA_8688687g0010; MA_121826g0010; MA_10429053g0020; MA_10436159g0020; MA_17294g0010; MA_331881g0020; MA_10435726g0020; MA_10348777g0010; MA_180535g0010; MA_10436840g0020; MA_120873g0010; MA_202506g0010; MA_10235107g0010; MA_10426231g0030; MA_10436602g0020; MA_46385g0010; MA_103711g0020; MA_5708g0010; MA_10435726g0030; MA_10433174g0010; MA_293807g0010; MA_619289g0010; MA_6389448g0010; MA_8370g0020; MA_715560g0010; MA_19963g0010; MA_119807g0010; MA_10429078g0010; MA_60488g0020; MA_357447g0010; MA_9232031g0010; MA_503135g0010; MA_10426598g0020; MA_470235g0010; MA_139996g0010; MA_45744g0020; MA_103711g0010; MA_70143g0020; MA_36555g0010; MA_10436602g0010; MA_10434385g0010; MA_10435726g0010; MA_10426598g0010; MA_346860g0010; MA_9793769g0010; MA_10427360g0030; MA_10433174g0020; MA_10259799g0010; MA_18477g0010; MA_10433215g0010; MA_6657517g0010; MA_272217g0010; MA_218523g0010; MA_10348777g0020; MA_9724058g0010; MA_577114g0010; MA_9101793g0010; MA_10426231g0020; MA_7948721g0010; MA_33934g0020; MA_27553g0010; MA_10429013g0010; MA_4603066g0010; MA_4721176g0010; MA_10433215g0020; MA_10426231g0040; MA_8842478g0010; MA_94182g0010; MA_9896021g0010; MA_814039g0010; MA_432075g0010; MA_190752g0010; MA_4421g0010; MA_503581g0010; MA_10431336g0010; MA_10436840g0010; MA_456565g0010; MA_3528435g0010; MA_10427360g0050; MA_10434254g0030; MA_889873g0020; MA_10429053g0030; MA_8375289g0010; MA_161225g0020; MA_3533415g0010; MA_12965g0020; MA_7653648g0010; MA_496519g0010; MA_10294952g0010; MA_4772613g0010; MA_130462g0010; MA_176379g0010; MA_9766061g0010;
Pinus taedaPITA_000090448-RA; PITA_000062685-RA; PITA_000051041-RA; PITA_000019219-RA; PITA_000083646-RA; PITA_000056499-RA; PITA_000036044-RA; PITA_000062578-RA; PITA_000043800-RA; PITA_000051304-RA; PITA_000051143-RA; PITA_000071550-RA; PITA_000081888-RA; PITA_000057329-RA; PITA_000014366-RA; PITA_000041604-RA; PITA_000046535-RA; PITA_000019218-RA; PITA_000039175-RA; PITA_000044347-RA; PITA_000089574-RA; PITA_000078449-RA; PITA_000076702-RA; PITA_000023603-RA; PITA_000001493-RA; PITA_000047070-RA; PITA_000047068-RA; PITA_000071888-RA; PITA_000019217-RA; PITA_000042338-RA; PITA_000086019-RA; PITA_000052961-RA; PITA_000059584-RA; PITA_000056629-RA; PITA_000062846-RA; PITA_000072058-RA; PITA_000081782-RA; PITA_000087917-RA; PITA_000026230-RA; PITA_000082656-RA; PITA_000062870-RA; PITA_000053926-RA; PITA_000091048-RA; PITA_000090087-RA; PITA_000000645-RA; PITA_000063046-RA; PITA_000000455-RA; PITA_000093711-RA; PITA_000046502-RA; PITA_000049113-RA; PITA_000093181-RA; PITA_000088171-RA; PITA_000032292-RA; PITA_000070977-RA; PITA_000078706-RA; PITA_000081402-RA; PITA_000003064-RA; PITA_000096524-RA; PITA_000077140-RA; PITA_000016493-RA; PITA_000023602-RA; PITA_000083872-RA; PITA_000066441-RA; PITA_000070910-RA; PITA_000085338-RA; PITA_000095796-RA; PITA_000095312-RA; PITA_000088992-RA; PITA_000044348-RA; PITA_000046505-RA; PITA_000053925-RA; PITA_000087915-RA; PITA_000093431-RA; PITA_000096568-RA; PITA_000067344-RA; PITA_000092021-RA; PITA_000061037-RA; PITA_000055646-RA; PITA_000061707-RA; PITA_000071043-RA; PITA_000075365-RA; PITA_000090686-RA; PITA_000093740-RA; PITA_000078708-RA; PITA_000082782-RA; PITA_000095485-RA; PITA_000087391-RA; PITA_000055087-RA; PITA_000011368-RA; PITA_000053837-RA; PITA_000080729-RA; PITA_000030441-RA; PITA_000075364-RA; PITA_000037389-RA; PITA_000033035-RA; PITA_000094680-RA; PITA_000079507-RA; PITA_000046503-RA; PITA_000082767-RA; PITA_000067552-RA; PITA_000090386-RA; PITA_000090472-RA; PITA_000082780-RA; PITA_000018608-RA; PITA_000003059-RA; PITA_000093741-RA; PITA_000082781-RA; PITA_000096519-RA; PITA_000084390-RA; PITA_000082768-RA; PITA_000048420-RA; PITA_000020499-RA; PITA_000093742-RA; PITA_000062546-RA; PITA_000071415-RA; PITA_000056613-RA; PITA_000067210-RA; PITA_000066182-RA; PITA_000073030-RA; PITA_000070097-RA; PITA_000091240-RA; PITA_000046500-RA; PITA_000068463-RA; PITA_000078150-RA; PITA_000089928-RA; PITA_000020608-RA; PITA_000051399-RA; PITA_000088173-RA; PITA_000051396-RA; PITA_000095130-RA; PITA_000093388-RA; PITA_000092921-RA; PITA_000057600-RA; PITA_000018147-RA; PITA_000041605-RA; PITA_000041606-RA; PITA_000003618-RA; PITA_000062985-RA; PITA_000050876-RA; PITA_000016071-RA; PITA_000096520-RA; PITA_000017126-RA; PITA_000096448-RA; PITA_000077139-RA; PITA_000065911-RA; PITA_000094678-RA; PITA_000093712-RA; PITA_000056198-RA; PITA_000078705-RA; PITA_000061630-RA; PITA_000095389-RA; PITA_000027080-RA; PITA_000088172-RA; PITA_000062577-RA; PITA_000078707-RA; PITA_000082438-RA; PITA_000031340-RA; PITA_000043864-RA; PITA_000057379-RA; PITA_000007353-RA; PITA_000075053-RA; PITA_000050406-RA; PITA_000093248-RA; PITA_000009983-RA; PITA_000053838-RA; PITA_000081869-RA; PITA_000062956-RA; PITA_000064557-RA; PITA_000018992-RA; PITA_000071044-RA; PITA_000039610-RA; PITA_000028550-RA; PITA_000072175-RA; PITA_000052619-RA; PITA_000092403-RA; PITA_000083546-RA; PITA_000069458-RA; PITA_000054079-RA; PITA_000030153-RA; PITA_000091850-RA; PITA_000040173-RA; PITA_000013717-RA; PITA_000031339-RA; PITA_000080431-RA; PITA_000073200-RA; PITA_000051397-RA; PITA_000076276-RA; PITA_000047264-RA; PITA_000071045-RA; PITA_000003619-RA; PITA_000091241-RA; PITA_000073620-RA; PITA_000052858-RA; PITA_000014372-RA; PITA_000065465-RA; PITA_000089929-RA; PITA_000053382-RA; PITA_000003620-RA;
Populus trichocarpaPotri.010G103300; Potri.002G086500; Potri.013G149500; Potri.013G121000; Potri.019G119200; Potri.T003400; Potri.006G254600; Potri.018G027300; Potri.014G086900; Potri.019G007600; Potri.007G111200; Potri.013G059900; Potri.004G061900; Potri.007G110900; Potri.T084400; Potri.018G070800; Potri.012G131600; Potri.005G056700; Potri.005G056800; Potri.001G228200; Potri.013G060000; Potri.015G026300; Potri.T084600; Potri.012G034900; Potri.004G139400; Potri.019G011900; Potri.008G000500; Potri.008G000700; Potri.T158500; Potri.013G121500;
Selaginella moellendorffiiSM00001G00110; SM00001G00120; SM00030G01200; SM00070G01760; SM00021G03160; SM00033G01920; SM00062G00020; SM00010G02910; SM00024G01370; SM00017G01480; SM00004G03580; SM00043G01580; SM00030G01280; SM00011G05500; SM00010G02940; SM00014G00970; SM00020G02370; SM00006G05700; SM00064G00450; SM00020G02420; SM00154G00570; SM00062G00040; SM00046G00910; SM00154G00620; SM00002G02390; SM00006G04770; SM00006G04030; SM00001G00480; SM00029G03340; SM00095G00630; SM00006G04690; SM00006G04680; SM00006G05650; SM00002G01320; SM00084G00200; SM00197G00040; SM00024G01630; SM00002G04550; SM00091G01140; SM00033G01860; SM00064G00470; SM00064G00460; SM00129G00050; SM00084G01210; SM00004G05190; SM00002G04530; SM00030G01190; SM00064G00480; SM00006G05660; SM00006G04700; SM00029G03300; SM00064G00510; SM00095G00620; SM00002G03130;
Vitis viniferaVV18G06530; VV18G06520; VV09G06930; VV19G02840; VV05G04690; VV01G05560; VV04G05460; VV04G05500; VV11G06050; VV16G07370; VV16G07350; VV18G00480; VV12G00340; VV12G01660; VV12G01670; VV04G12180; VV16G07340; VV16G07310; VV10G07730; VV16G07330; VV16G07300;
Zea maysZM01G31950; ZM09G09300; ZM06G04540; ZM07G23970; ZM01G31800; ZM08G30160; ZM10G16420; ZM10G02640; ZM10G16400; ZM01G32100; ZM03G04580; ZM08G06110; ZM01G08240; ZM01G35060; ZM07G21830; ZM05G41610; ZM05G41540; ZM02G36150; ZM04G34390; ZM04G34010; ZM02G15590; ZM09G05050; ZM10G16490; ZM10G16460; ZM10G16450; ZM01G30790; ZM02G46100; ZM07G15900; ZM10G05800; ZM06G04520; ZM03G00870; ZM10G16440; ZM10G02530;


Methods of the gene family analysis can be found here.

No submitted publication available for this gene(Potri.T158500).


Map Image: 
Login | Site Map | © 2021 PlantGenIE.org.| All our tools are under MIT License


 • GeneList
   view active genelist () here.
   genelist namegenesrenamedelete
   add empty genelist / save current list / cancel
 • Analysis
 • <